Festival pre deti, mládež a celé rodiny

Prvý slovenský filmový festival pre deti, mládež a celé rodiny, Festival CinEdu, sa uskutoční od 31. mája do 4. júna 2019 v najstaršom bratislavskom kine Mladosť. 

Dramaturgia festivalu zahŕňa domácu aj zahraničnú filmovú tvorbu v kategóriách 3+, 8+ až 12+ a rodinné filmy. V programe sú zahrnuté najnovšie filmy pre deti a mládež reprezentujúce európsku filmovú tvorbu z Nemecka, Dánska, Estónska, ale aj z ďalekej Austrálie. Premietať sa budú aj animované filmy pre najmladších divákov. Obohatením úvodného ročníka festivalu sú tiež úspešné a ocenené holandské filmy posledných rokov.

Cieľom festivalu je mladých divákov nielen zabaviť, ale ich aj interaktívne zapájať a vzdelávať. Po skončení vybraných predstavení je pre návštevníkov pripravená diskusia o pozeranom filme so slovenskými hercami a filmovými odborníkmi.
Ambasádorkou prvého slovenského filmového festivalu pre deti a mládež je renomovaná a uznávaná slovenská herečka Zuzana Kronerová a záštitu nad podujatím prevzala starostka MČ Staré mesto Ing. arch. Zuzana Aufrichtová.
Iniciátorkou a riaditeľkou festivalu CinEdu je filmová kurátorka Ľudmila Cviková.

Festival CinEdu odborne podporili: Filmový festival Zlín, EYE Film Institute a Cinekid Amsterdam.

Podrobnejšie informácie o festivale a filmoch nájdete postupne na sociálnych sieťach a webových stránkach www.cinedu.skwww.kinomladost.sk.