Vážené členky a členovia pedagogického zboru,

radi by sme Vás touto cestou oboznámili s prvým filmovým festivalom pre deti, mládež a celé rodiny a pozvali Vás, Vašich žiakov a tiež rodičov na pripravované filmové predstavenia. Festival, ktorý sa uskutoční v dňoch od 31.5. do 4.6.2019 v kine Mladosť v Bratislave, je zameraný na deti a mládež a má edukatívny charakter. Dramaturgia festivalu je postavená na domácej a zahraničnej filmovej tvorbe, premietať sa budú animované filmy, divácky úspešné tituly zo sesterského festivalu v Zlíne, detské filmy reprezentujúce európsku filmovú tvorbu, ocenené holandské detské filmy posledných rokov a úspešné rodinné filmy.
Denné predstavenia sú určené pre deti vo veku 6-11 rokov a mládež vo veku 12-18 rokov. Filmový večerný program je určený pre celú rodinu. Predstavenia budú prebiehať v časoch od 10,00 do 20,00 hod., pričom predstavenia organizované v pracovné dni začínajúce o 10,00 a 14,00 hod. budú za 1 euro pre všetky zúčastnené školské kolektívy. Po niektorých predstaveniach budú mať deti možnosť debatovať o filme a témach ktoré obsahovali.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, v sobotu 1.6.2019, bude pre deti do 12 rokov voľný vstup nielen na všetky filmové predstavenia, ale tiež na sprievodné podujatia organizované v súvislosti s týmto detským sviatkom.

Nad Filmovým festivalom CinEdu prevzala záštitu starostka MČ Staré mesto -  Ing. arch. Zuzana Aufrichtová.

V prípade záujmu o účasť na jednotlivých predstaveniach, prípadne akékoľvek ďalšie informácie Vám radi poskytneme na dohodnutom osobnom stretnutí alebo písomne na Váš e-mail. Vzhľadom na obmedzené množstvo termínov a sedadiel v kine Mladosť, doporučujeme Vám, všetkým záujemcom, zabezpečenie vstupných lístkov čo najskôr, v dostatočnom časovom predstihu.

Dopredu ďakujeme za reakcie na náš e-mail. Tešíme sa na Vašu návštevu!

 

CinEdu o.z.
koordinátor: Zuzana Čechová

info@cinedu.sk
www.cinedu.sk
Facebook