CINEDU VÁS POTREBUJE!

by

Ak by ste aj touto cestou mohli podporiť jediný filmový festival pre deti a mládež na Slovensku, ktorý v roku 2023 oslávi už piaty rok svojej existencie,

darujte nám prosím 2% vašej dane.


Cinedu o.z. je registrované v notárskom centrálnom registri a teda môže byť príjemcom 2% dane za zdaňovacie obdobie 2022.

https://www.notar.sk/poberatel/?actId=6391b766d090df707d8afdc1

Vaša podpora formou poukázania 2% vašej zaplatenej dane za rok 2022 v prospech nášho občianskeho združenia podľa § 50 zákona č. 593/2003 Z.z o dani z príjmov môže pre zorganizovanie festivalu znamenať veľmi veľa.

V roku 2022 navštívilo festival Cinedu 2 300 detí a mládeže, v tomto roku by sme chceli prekonať toto číslo a zároveň priviezť festival aj do iných slovenských miest.

Buďte s nami a staňte sa súčasťou nášho sna!

Údaje potrebné do vyhlásenia o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane:

Názov prijímateľa:Cinedu o.z.
Sídlo:Nová Bošáca 335, 913 08 Nová Bošáca
IČO:51201160
Právna forma:občianske združenie
IBAN:SK22 8330 0000 0026 0175 4843


Všetky potrebné informácie a postupy o poukázaní 2% z dane nájdete na stránke rozhodni.sk.

Pre fyzické a právnické osoby sú potrebné prílohy na poukázanie súčasťou príslušného daňového priznania.

Zamestnanec, za ktorého podáva daňové priznanie zamestnávateľ, vyplňuje 2 tlačivá, t.j. aj Vyhlásenie aj Potvrdenie o zaplatení dane. Celý postup a tlačivá sú tiež na stránke rozhodni.sk.

Vyplnené tlačivá je potrebné odovzdať na daňovom úrade výlučne v mieste, kde máte trvalé bydlisko.

Ďakujeme za Vaše rozhodnutie a láskavú podporu a prosíme Vás zároveň o pomoc so šírením našej výzvy.
Váš: Tím Cinedu