Inkluzivita a Fond podpory Cinedu

by

Festival CINEDU sa stáva každým rokom čoraz populárnejší. V roku 2022 ho navštívilo okolo 2 300 divákov, z čoho veľká väčšina detí a mládeže. Pri rozhovoroch s pedagógmi škôl po filmových premietaniach sme sa dozvedeli, že niektoré deti boli vôbec prvý raz v živote na filmovom predstavení v kine. Cinedu o.z. sa aj preto rozhodlo sústrediť sa na deti a mládež marginalizovaných skupín a založiť Fond podpory Cinedu.

Z obdržaných finančných prostriedkov určitú čiastku vyhradzuje na podporu detí a mládeže zo sociálne, ale aj telesne znevýhodnených skupín, aby mohli navštíviť filmové predstavenia tiež. Chceme, aby zaplatenie vstupného nebolo pre niektorých z nich prekážkou a Filmový festival CINEDU bol prístupný naozaj všetkým. O pomoc a konzultácie pri rozhodovaní požiadame samotné školy

Tešíme sa na stretnutie s vami v kine!!