Štyri ocenené filmy a prekonaný počet návštevníkov – skončil sa 5. ročník filmového festivalu pre deti a mládež CINEDU 2023

by

Tlačová správa, 2.októbra 2023

Po dvojtýždňových premietaniach sa v piatok 29. septembra2023 v Kine Považan, v Mestskom kultúrnom stredisku (MsKS) Nové Mesto nad Váhom skončil 5.ročník festivalu CINEDU a rozdali sa ceny Najlepší film CINEDU Kids a CINEDU Teens, ako aj Ceny diváka.

O cenách Najlepší film CINEDU Kids a Najlepší film CINEDU Teens rozhodli vybrané trojčlenné poroty detí a tínedžerov z rôznych miest a obcí.

 
Najlepším filmom kategórie CINEDU Kids sa stal nórsky film film DANCING QUEEN režisérky Aurory Gossé, 2022, ktorý mal svetovú premiéru na tohoročnom Berlinale Generation Kplus a odvtedy sa teší úspešnej festivalovým úspechom a rôznym oceneniam.


Cenu diváka
kategórie CINEDU Kids, o ktorej rozhodli mladí diváci, bola udelená filmu Franzove príbehy rež. Johannes Schmid, 2022, koprodukcia Rakúsko-Nemecko.

Video príhovor režisérky víťazného filmu Dancing Queen, Aueory Gossé počas záverečného ceremoniálu

 

Najlepším filmom kategórie CINEDU Teens sa stal estónsky film Ťažká voľba, rež.Jaak Kilmi, 2022.

 

Cena diváka kategórie CINEDU Teens bola udelená hlasovaním divákov kategórie 13+ nemeckému filmu Alfons Smoliar: Konečne školský výlet!, rež.Mark Schlichter, 2022

   
Cenu diváka v kategórii CINEDU Teens preberá od riaditeľky festivalu Ľudmily Cvikovej scenárista filmu John Chambers, vpravo moderátor večera herec Oliver Asztalos

Organizátori festivalu so zadosťučinením skonštatovali, že záujem o  CINEDU 2023 bol aj tento rok veľký a celkový počet divákov 2423 prekonal počet divákov z roku 2022. Tento počet zahŕňa aj 140 členov pedagogických zborov, ktorí deti tento rok sprevádzali a 50 detí, ktoré mali možnosť zúčastniť sa festivalu len vďaka podpore inkluzívneho FONDU PODPORY CINEDU založeného v roku 2023.


Veľkému úspechu sa tešili aj workshopy CINEDU 2023. V prvom rade inkluzívny workshop vedený ukrajinskou režisérkou a riaditeľkou Kids Movie Fest v Kyive, Svetlanou Pohasyi, ktorá spoločne s ukrajinskými a slovenskými deťmi natočila krátky film „Jeden deň z môjho života“, ale aj nedeľný workshop „Technika stop motion: Vytvor si svoj vlastný animovaný filmík!“ ktorý viedli novomešťania, otec a syn Braňo a Oskar Pepeloví.


Účastníci
inkluzívneho workshopu v akcii,  viedla ho ukrajinská režisérka a riaditeľka Kids Movie Fest v Kyive, Svetlana Pohasyi,

V Kultúrno-kreatívnym centrom Hviezda v Trenčíne sa v piatok 29.septembra 2023 v spolupráci s festivalom CINEDU konala prvá slovenská konferencia pre mladých slovenských filmových profesionálov pod názvom Ako napísať scenár pre dobrý film pre deti a mládež? za účasti festivalových zahraničných hostí a domácich profesionálov: Petr Oukropec ČR; Renate Zylla, Nemecko; John Chambers, Nemecko/Írsko, Katarína Krnáčová, Iveta Grófová, Marek Leščák, Vanda Raýmanová.

Obaja organizátori sa tešia z tohto prvého profesionálneho úspechu, ktorý by sa mal stať podnetom pre znovuoživenie výroby detského a mládežníckeho hraného filmu na Slovensku, ale aj budúcim medzinárodným meeting pointom pre scenáristov a profesionálov tohto žánru v Európe.

Záber z KKC Hviezda z prednášky massterclassu Renate Zylla moderovaného riaditeľkou CINEDU Ľudmilou Cvikovou

 

Riaditeľka CINEDU, Ludmila Cviková:

“Chcela by som opätovne touto cestou vyjadriť svoju hlbokú vďaku všetkým podporovateľom CINEDU 2023.

To, že festival pre deti a mládež, ktorý prináša deťom a mládeži filmy zo súčasnosti, s témami a hrdinami ktorých sa môžu identifikovať má veľký význam nám potvrdzuje rastúci počet divákov a reakcie našich návštevníkov. CINEDU sa stáva platformou pre deti a mládež, najdôležitejším a prvým krokom v tomto smere bolo tohoročné vyhlásenie porôt pozostávajúcich z našich mladých divákov. Druhým dôležitým krokom, ktorý festival  CINEDU tento rok postúpil bolo zorganizovanie profesionálnej platformy pre slovenských filmárov, venujúcej sa rozvoju tohto žánru. Veríme tomu, že je to len začiatok spolupráce CINEDU s KKC Hviezda a slovenskou filmárskou obcou a taktiež inšpiráciou pre tvorbu krásnych filmov pre našich mladých.”

Hlavným organizátorom festivalu je Cinedu o.z. a spoluorganizátorom už od roku 2020 Mestské Kultúrne Stredisko Nové Mesto nad Váhom a Kino Považan. Nad CINEDU 2023 prebrali záštitu ministerka kultúry Slovenskej republiky, Silvia Hroncová a primátor Nového Mesta nad Váhom, František Mašlonka.

Festival Cinedu 2023 finančne alebo partnersky podporili  Audiovizuálny fond, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Slovenský filmový ústav, Nové Mesto nad Váhom, CEF-Stredoeurópska nadácia,  Nadácia SPP, Nadácia ZSE, Trenčiansky samosprávny kraj, TASR, Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave, Goetheho inštitút v Bratislave, Rakúske kultúrne  fórum, TASR, Školské a iní.


Kontakty:                                                                          
Neopublic:
Ľudmila Cviková, riaditeľka                                            info@neo.sk                                    

director@cinedu.sk                                                      

mob. +421 903 814 011