ANNA MÁRIA REDAJOVÁ

má šestnásť rokov, býva v Starej Turej a je študentkou anglického bilingválneho gymnáziav Myjave. Úspešne absolvovala literárno-dramatický odbor ZUŠ. Pracovala niekoľko rokov v detskom parlamente, z toho posledný rok ako predseda parlamentu. Veľmi rada sa zapája do rôznych súťaží a olympiád. Medzi jej úspechy patrí druhé miesto v literárnej súťaži Vila Zerna, úspešný riešiteľ celoslovenského kola geografickej olympiády a druhé miesto krajského kola dejepisnej olympiády. V roku 2022 sa zúčastnila dvojtýždňového vzdelávacieho jazykového pobytu vo Veľkej Británii. Zaujíma sa o literatúru, filmovú tvorbu a rada maľuje. V budúcnosti sa plánuje venovať práci vo filmovej oblasti.