Katarína Knežníková

vizuálna umelkyňa, grafička a príležitostne kultúrna manažérka. V roku 2020 ukončila magisterské štúdium na VŠVU v Bratislave. V rámci širšieho záujmu v oblasti nezávislej kultúry sa venuje najmä kritickým formám aktivity. Okrem vlastnej tvorby publikovala v spolupráci s kolektívom Abandoned recreation, v kritickom kultúrno spoločenskom mesačníku Kapitál, denníku SME a iné.