ĽUDMILA CVIKOVÁ

zakladateľka a riaditeľka CINEDU s bohatými (medzi)národnými skúsenosťami vo filmovom priemysle. Pôsobila ako filmová dramaturgička a kurátorka MFF v Rotterdame (1997 – 2011), neskôr viedla oddelenie Programu vo Filmovom inštitúte Doha, Katar (2011 – 2014) a je poradkyňou viacerých medzinárodných filmových festivalov. V rokoch 2007-2008 zastávala funkciu umeleckej riaditeľky MFF Artfilm v Trenčianskych Tepliciach. Č̌lenka Rady Státního fondu kinematografie v Prahe a členka Európskej filmovej akadémie.

director@cinedu.sk