REBEKA JAMBOROVA

je žiačkou 6. triedy ZŠ s MŠ J.M.Hurbana v Beckove a piatačkou na Základnej umeleckej škole J. Kréna v Novom Meste nad Váhom, kde študuje spev a keyboard. Rebeka aj rada kreslí (bola ocenená MInistrom obrany za kresbu Vojaci očami detí, kde získala 2. miesto v celoslovenskom hodnotení), číta komixy, hrá florbal, počúva hudbu. Niekoľkokrát reprezentovala školu v recitačných súťažiach a získala 2.miesto v Rétorickej Lubine.