Renate Zylla

bola v rokoch 1988 – 2002 riaditeľkou Kinder Film Fest Berlin (súčasť Berlinskeho medzinárodného festivalu Berlin IFF, dnešné Berlinale). V rokoch 2002-2010 riaditeľkou Kinder Film Fest Tokyo, ktorý sa v súčasnosti nazýva Medzinárodný detský filmový festival KINEKO. Od roku 2009 pôsobí ako medzinárodný festivalový agent kvalitných detských a mládežníckych filmov a ako manažérka filmových projektov a eventov. Renate Zylla pôsobila tiež na mnohých medzinárodných filmových festivaloch ako potorkyňa.