Štatút CINEDU 2023

Filmového festivalu pre deti a mládež


Bod 1 – Organizátor

Filmový festival pre deti a mládež CINEDU je špecializovaným medzinárodným filmovým festivalom pre vekové skupiny 6-18 rokov a pre celé rodiny, ktorého hlavným organizátorom je Cinedu o.z. (ďalej iba organizátor), so sídlom Nová Bošáca 335, 913 08 Nová Bošáca. Cieľom festivalu je obohatiť filmovú distribúciu pre deti a mládež na Slovensku, vytvárať filmovú platformu pre tieto vekové kategórie a zároveň stimulovať filmovú tvorbu pre ne. Spoluorganizátorom festivalu je Mestské kultúrne stredisko (ďalej len MsKS) v Novom Meste nad Váhom.


Bod 2 – Termín a miesto konania

  1. ročník CINEDU sa uskutoční v MsKS Nové Mesto nad Váhom od 18. do 29.septembra 2023.


Bod 3 – Programová náplň festivalu

Dramaturgia programu zahŕňa tieto základné kategórie:

a/ CINEDU Kids, ktorá sa koná od 18.-22.septembra 2023 a je určená vekovým kategóriám od 6-12 rokov, pričom filmové premietania sú otvorené školám, ako aj verejnosti.

b/ CINEDU Teens, ktorá sa koná od 25.-29.septembra 2023 a je prioritne určená vekovým kategóriám od 13 -18 rokov, pričom filmové premietania sú otvorené školám, ako aj verejnosti.

c/ Prehliadka najnovších slovenských a českých filmov

d/ Víkendový filmový program určený všetkým vekovým kategóriám, aj najmladším deťom a rodinám

e/ Sprievodné akcie, workshopy a odborné semináre.


Bod 4 – Poroty a ceny

5.ročník CINEDU v roku 2023 zavádza po prvý raz súťaž.

a/ Prihlásené a organizátorom vybrané detské a mládežnícke poroty pozostávajú každá z troch členov a rozhodujú o nasledovných cenách:

  • Najlepší film kategórie CINEDU Kids 2023
  • Najepší film kategórie CINEDU Teens 2023

b/ O dvoch diváckych cenách rozhodujú udelené hlasy divákov:

  • Diplom za cenu diváka v kategórii CINEDU Kids 2023
  • Diplom za cenu diváka v kategórii CINEDU Teens 2023

Ceny budú slávnostne vyhlásené počas Záverečného večera CINEDU 2023 v piatok 29. septembra 2023 v Kine Považan MsKS Nové Mesto nad Váhom


Bod 5 – Zaradenie a premietanie filmov v programe

Celovečerné hrané, dokumentárne a animované filmy sú na festival vyberané profesionálnou komisiou a pozývané na základe researchu medzinárodnej databázy filmov a v exkluzívnej slovenskej premiére. Všetky medzinárodné filmy v programe sú uvádzané v originálnom jazyku so slovenskými titulkami. Filmy pre najmladšie kategórie do 10 rokov sprevádza tzv. živý dabing, ktorý je umeleckým prednesom dialógov vytváraný slovenskými hercami.

 

Bod 6 – Ďalšie ustanovenia

Organizátor CINEDU 2023 sa zaväzuje premietať filmy len v rámci festivalu, niektoré vybrané snímky sa však po dohode s majiteľmi práv môžu v obmedzenom časovom limite premietnuť ako Ozveny CINEDU 2023 v iných mestách a na VOD platforme Dafilms.sk.

Majitelia filmových práv súhlasia s uvádzaním propagačných materiálov filmov v tlačovinách festivalu, v rozhlase, televízii a na internete.


Bod 7 –  GDPR (General data protection regulation)

Organizátor CINEDU 2023 si Vás dovoľuje upozorniť na fakt, že počas festivalu a všetkých jeho sprievodných akcií sa budú robiť fotografie a video záznamy, ktoré budú organizátorom spracované a používané na výrobu audio, video a foto materiálov používaných na propagáciu aktivít spojených s organizáciou a podporou festivalu, ako aj poskytované jeho partnerom a podporovateľom, ktorí si tento materiál vyžadujú a ktorí majú, podobne ako organizátor festivalu ako právny základ oprávnený záujem o propagáciu CINEDU a podporu jeho popularity.

Svojou účasťou na festivale, alebo účasťou Vašich detí na festivale potvrdzujete to, že ste túto informáciu zobrali na vedomie a že súhlasíte s tým, že organizátori použijú audio, video a foto materiály na spomínané účely a len v rozsahu potrebnom na tieto účely. Osobné údaje budú uložené na obdobie potrebné na splnenie týchto účelov a sú podriadené platným zákonom tak dlho pokiaľ písomne nevyjadríte svoj osobný nesúhlas organizátorovi festivalu na emailovú adresu: director@cinedu.sk

tv shows

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean maximus, felis eget ultricies auctor, mauris ante varius dolor, ut .

festivals

Ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean maximus, felis eget ultricies auctor, mauris ante varius dolor, ut accumsan.

movies

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean maximus, felis eget ultricies auctor, mauris ante varius dolor, ut accumsan.

No posts were found for provided query parameters.

Contact

drop us a note
we will get back
to you soon

Contact Us

Awards
m
m
m
m
m
m