Cinedu duchovia

Festival

CinEdu je prvý a ojedinelý filmový festival pre deti a mládež na Slovensku. Prebieha v termíne od 31. mája do 4. júna 2019 v Bratislave, v najstaršom slovenskom kine Mladosť, ktoré sa nachádza na Hviezdoslavovom námestí, v historickom centre hlavného mesta. Jeho ambasádorkou je známa a uznávaná slovenská herečka Zuzana Kronerová, držiteľka Radu Ľudovíta Štúra I. Triedy, ako aj dvoch ocenení Český lev.
Nad podujatím prevzala záštitu starostka MČ Staré mesto Ing. arch. Zuzana Aufrichtová.
Partnerským festivalom CinEdu je MFF Zlín, prestížny medzinárodný festival filmov pre deti a mládež v Českej republike, ako aj Cinekid Amsterdam v Holandsku a tohoročný festival veľkou mierou podporil aj holandský Filmový inštitút EYE.
Festival je primárne zameraný na deti a mládež, avšak prostredníctvom nich vzniká veľký priestor na oslovenie ich rodičov, starých rodičov a iných dospelých, ktorí budú deti na podujatí sprevádzať.

Misia

Misiou Festivalu CinEdu je dať deťom ich vlastný filmový a umelecký priestor. Pritiahnuť ich naspäť do kina aj na iné filmy ako komerčné. Festival má deti zabaviť ich a zároveň viesť k obdivu a vedomostiam o „Siedmej múze“ - filmu ako umeniu, obohatiť mladým divákom na Slovensku ponuku kvalitnej filmovej tvorby. Festival zahŕňa dopoludňajšie predstavenia pre školy a popoludňajšie a večerné verejné filmové predstavenia pre mládež a celú rodinu. Inovatívnym elementom je interaktívne pozeranie filmov: deti po niektorých vybraných predstaveniach debatujú o filme a jeho témach. Tým sa nielen formuje ich vlastný názor a schopnosť vyjadrovať sa na verejnosti, ale zároveň sa kultivuje vnímanie súčasného komplexného sveta a reakcia naň.  Program zahŕňa okrem školských premietaní a workshopov pre deti aj večerné premietania rodinných filmov. Súčasťou festivalu sú aj dva workshopy:
Urobme si vlastnú animáciu/pixiláciu a Natoč si svoj film!

Vízia

Našou ambíciou je obohatiť kultúrny život, v priebehu niekoľkých rokov vybudovať solídnu kultúrnu špecializovanú filmovú platformu pre deti a mládež a postupne ju obohacovať o nové prvky . Prioritne v Bratislave, s víziou rozšíriť festival aj do iných regiónov Slovenska, či profilovať Slovensko ako kultúrne vyspelú krajinu, ktorá dbá o kultúrny rozvoj svojej nastupujúcej generácie. V neposlednom rade tak Bratislavu ako aj Slovensko dostať do kalendára medzinárodných filmových festivalov pre deti a mládež, ako aj nepriamo pozitívne pôsobiť na výrobu filmov pre deti a mládež na Slovensku.

CinEdu je občianskej združenie, ktorého cieľom je podpora a rozvoj kultúry, kinematografie a podpora propagácie tohto druhu umenia.
Združenie sa zaoberá organizáciou filmového festivalu pre deti, mládež a celé rodiny za účelom rozvoja ich vedomostí v tejto umeleckej disciplíne. Združenie zároveň zabezpečuje podporu produkcie filmov pre deti a mládež, ich rozvoj v oblasti kreativity a šírenie radosti a pozitívneho myslenia. Realizuje tiež publikačné a konzultačné aktivity, semináre, školenia, výchovno-vzdelávacie, športové, spoločenské a kultúrne aktivity a podujatia.

Ambasádorka Festivalu CinEdu Zuzana Kronerová

Zuzana Kronerová je divadelná a filmová herečka. Účinkuje vo viacerých divadlách, nakrúca filmy na Slovensku a v Čechách, je dlhoročnou čestnou riaditeľkou medzinárodného divadelného festivalu Nová dráma. Okrem svojej profesie sa venuje aj občianskym a charitatívnym aktivitám. Je patrónkou slovenskej časti nadácie Rozum a cit, ktorá sa venuje podpore pestúnskej starostlivosti a náhradných rodín. Je aktívna aj v oblasti ochrany prírody, je členkou Slovenského ochranárskeho snemu (SOS) a podporuje rôzne projekty na ochranu životného prostredia.

Foto: Dalibor Puchta

Zuzana Kronerová
dvaja duchovia

Program

Program Festivalu CinEdu 2019 pozostáva z holandských populárnych filmov posledných rokov a z najnovších filmových titulov, ktoré k nám prichádzajú priamo z MFF Zlín, vrátane dvoch blokov animácií pre najmenších. Otváracím filmom, len pre pozvaných hosti, je SK-CZ-NEM koprodukcia Uzly a pomaranče režiséra Ivana Pokorného. Film budú môcť slovenskí diváci vidieť v kinách od 13. júna 2019.

Animované filmy pre najmenších sú bez dialógov. Filmy pre detskú vekovú kategóriu od 6 – 12 rokov sú uvádzané v originálnom jazyku s dabingom mladých slovenských hercov priamo počas premietania v kinosále. Pre vekovú kategóriu detí od 12 rokov sú filmy premietané so slovenskými titulkami.

Filter

Deň
Vek
Distribúcia
Piatok 31. 5. 2019
Otvárací Ceremoniál + film Uzly a pomaranče (na pozvanie)
slovenské titulky
SK/CZ koprodukcia
19:30

Workshopy

Počas Festivalu CinEdu 2019 sa budú konať dva workshopy. V sobotu 1.júna, na Medzinárodný den detí workshop pre deti od 7 do 12 rokov: Urobme si vlastnú animáciu/pixiláciu. V nedeľu 2.júna: Natoč si svoj film! pre staršie deti: 12 až 18 rokov.

Viac informácií o týchto workshopoch, ako aj ako sa môžete prihlásiť si nájdete kliknutím na ne.

Tešíme sa na vás!

Urobme si vlastnú animáciu/pixiláciu

Workshop vedie: Šimon Matrka, animátor
Termín:  sobota 1. júna 2019, 14:00 – 17:30
Priestor:  Park Inn Hotel + Hviezdoslavovo námestie
Počet detí:  maximálne 20 (rodičia ako sprievod su vítaní)
Veková kategória:  7-12 rokov
Prihlasovanie: do 24.5. na produkcia@cinedu.sk, 1. 6. na mieste
Vstupné: pri priležitosti MDD zadarmo

Účastníkom workshopu priblížime princípy animovaného filmu pomocou animačnej techniky - pixilácie. Animovať sa budú samotní aktéri formou zábavného skupinového happeningu na Hviezdoslavovom námestí (v prípade nepriaznivého počasia v priestoroch Hotela Park Inn). Organizátori zabezpečia malé občerstvenie.

Natoč si svoj film!

Workshop vedie: Ľubomír Bukový, herec, Dominik Jursa, režisér
Ďalší účastníci:  Sarah Arato, Bronislava Kovačiková, Juliana Johanidesová, herečky
Termín:  nedeľa 2. Júna 2019, 14:00 – 18:00
Priestor:  Park Inn Hotel + Hviezdoslavovo námestie
Počet detí:  maximálne 20
Veková kategória:  12-18 rokov
Prihlasovanie: do 24.5. na produkcia@cinedu.sk, 2.6. na mieste
Vstupné: zadarmo

Deti, ktoré sa zúčastnia workshopu si budú môcť prejsť hlavnými štádiami výroby filmu - od napísania filmového scénara, cez samotné natočenie filmu, herectvo, až po strih. Témy filmových workshopov sú navrhnuté, alebo voliteľné: spoločnosť a životné prostredie, naše mesto, novodobí hrdinovia, naša minulosť, moja prítomnosť. Deti budú pracovať v štyroch skupinách, pod vedením mladých profesionálov.
Organizátori zabezpečia malé občerstvenie.

Novinky

Základné informácie

Radi by sme Vás touto cestou oboznámili s prvým filmovým festivalom pre deti, mládež a celé rodiny.

Festival pre deti, mládež a celé rodiny

Prvý slovenský filmový festival pre deti, mládež a celé rodiny, Festival CinEdu, sa uskutoční od 31. mája do 4. júna 2019 v najstaršom bratislavskom kine Mladosť. 

Partneri

Ambasádorkou prvého slovenského filmového festivalu pre deti a mládež je renomovaná a uznávaná slovenská herečka Zuzana Kronerová a záštitu nad podujatím prevzala starostka MČ Staré mesto Ing. arch. Zuzana Aufrichtová. 

Hlavný partner

Kino Mladosť

Festival podporujú

Zlín Film Festival
eye film festival
Cinekid
danielsevera production
park inn by Radisson Bratislava
Nadácia SPP
Continental Film
Trigon Production

Dobrovoľnícto

Baví ťa organizovať, si schopná/-ý koordinovať a vieš pracovať rýchlo a spoľahlivo? Tak HĽADÁME práve teba!

Staň sa členom skvelého tímu, ktorý ti ponúka cenné skúsenosti, pohľad do zákulisia a osobný rozvoj počas festivalu aj v budúcnosti. Ak sa nachádzaš v Bratislave, máš čas, chuť a energiu, neváhaj a napíš nám na FB alebo na mail info@cinedu.sk.

Cinedu o. z.

Cinedu o.z.

913 08 Nová Bošáca 335
IČO: 51201160
DIČ: 2120636441

riaditeľka festivalu
Ľudmila Cviková
director@cinedu.sk

marketing
marketing@cinedu.sk

produkcia
produkcia@cinedu.sk

rezervácie pre školy:

info@cinedu.sk

program a workshopy

Ľudmila Cviková, Juliana Johanidesová, Šimon Matrka, Ľubomír Bukový

marketing a sponzoring
Katarína Benková

podpora marketingu
Eva Kolesárová

právne poradenstvo/development
Nataša Nikitinová

produkcia
Zuzana Čechová, Nika Šubínová

kontakt so školami a koordinácia
Zuzana Čechová

produkcia workshopov
Nika Šubínová

grafik
Šimon Matrka

web design
Marián Rehák

festivalová zvučka
Šimon Matrka /Juraj Johanides

texty filmov
Mária Nikelová

preklady filmov
Karolína Zemánková, Monika Krajčiová, Juliana Johanidesová, Alex Rutrle

dabing filmov

Bronislava Kováčiková, Sarah Arato,  Juliana Johanidesová, Kristian Baran

ďakujeme za podporu
Markéta Pášmová, André Naus, Nathalie Mierop, Erik Tijman, Nienke Poelsma, Jana Durajová, Milan Hladký, Adriana Hosťovecká,  Hosszuová, Tereza Tokarčíková, Jana Chocholáčková