Cinedu duchovia

Vízia

Našou ambíciou je obohatiť kultúrny život, v priebehu niekoľkých rokov vybudovať solídnu kultúrnu špecializovanú filmovú platformu pre deti a mládež a postupne ju obohacovať o nové prvky . Po prvom ročníku, ktorý sa konal v kine Mladosť v Bratislave, sme začali spolupracovať s novým partnerom: Mestským kultúrnym strediskom v Novom meste nad Váhom, s ktorým zdieľame spoločnú víziu rozšíriť festival do okolitých regiónov, či profilovať Slovensko ako kultúrne vyspelú krajinu, ktorá dbá o kultúrny rozvoj svojej nastupujúcej generácie. Našim zámerom je dostať tak Nové mesto nad Váhom, ako aj Slovensko do kalendára medzinárodných filmových festivalov pre deti a mládež, ako aj nepriamo pozitívne pôsobiť na výrobu filmov pre deti a mládež na Slovensku.

CinEdu je občianskej združenie, ktorého cieľom je podpora a rozvoj kultúry, kinematografie a podpora propagácie tohto druhu umenia.
Združenie sa zaoberá organizáciou filmového festivalu pre deti, mládež a celé rodiny za účelom rozvoja ich vedomostí v tejto umeleckej disciplíne. Združenie zároveň zabezpečuje podporu produkcie filmov pre deti a mládež, ich rozvoj v oblasti kreativity a šírenie radosti a pozitívneho myslenia. Realizuje tiež publikačné a konzultačné aktivity, semináre, školenia, výchovno-vzdelávacie, športové, spoločenské a kultúrne aktivity a podujatia.

Ambasádorka Festivalu CinEdu Zuzana Kronerová

Zuzana Kronerová je divadelná a filmová herečka. Účinkuje vo viacerých divadlách, nakrúca filmy na Slovensku a v Čechách, je dlhoročnou čestnou riaditeľkou medzinárodného divadelného festivalu Nová dráma. Okrem svojej profesie sa venuje aj občianskym a charitatívnym aktivitám. Je patrónkou slovenskej časti nadácie Rozum a cit, ktorá sa venuje podpore pestúnskej starostlivosti a náhradných rodín. Je aktívna aj v oblasti ochrany prírody, je členkou Slovenského ochranárskeho snemu (SOS) a podporuje rôzne projekty na ochranu životného prostredia.

Foto: Dalibor Puchta

Zuzana Kronerová
dvaja duchovia